Log på Bliv medlem

FN’s Verdensmål

GARDERNETVÆRK OG VERDENSMÅLENE

Mange vil måske spørge sig selv, hvorfor vi i Gardernetværk har givet os i kast med at arbejde med FNs Verdensmål? Om det siger Gardernetværks Præsident, Michael Klitvad, følgende:

”Det er naturligt for os, hele tiden at udvikle os, også på dette område. Samfundsansvar er ikke nyt for Gardernetværk, men det er nyt at vi bruger Verdensmålene til at strukturere det. Det gør vi, for at sikre, at vi leverer indhold og events, som er samtidige og værdifulde for vores medlemmer og samarbejdsorganisationer.

I Gardernetværk arbejder vi med Verdensmålene på den måde, at vi har identificeret tre områder:

  1. Hvor vi allerede bidrager positivt og skal udbygge bidraget

  2. Hvor vi ønsker at begynde at bidrage

  3. Hvor vi skal mindske et negativt bidrag.

Sundheds og Trivsel (mål 3.5): I Gardernetværk har vi altid bakket op og veteraner, det fortsætter vi med. Som nyt initiativ øremærker vi hvert år en donation til veteranarbejde som har med forebyggelse af misbrug at gøre.

  • Ambitionen er hvert år at donere et betydeligt beløb til Danmarks Veteraner, og derved bakke op om den vigtige indsats de gør. Vi er pt. ved at etablere dette partnerskab

Ligestilling mellem kønnene (mål 5.5): Vi ser en stor mulighed i at aktivere vores nuværende kvindelige medlemmer, samt sikre, at de nye kvindelige Gardere også føler sig velkomne i Gardernetværk.

  • Ambitionerne er at, øge antallet af kvindelige medlemmer som kommer til arrangementerne fra nuværende 0% til 8% i 2023 – der er en korrelation mellem denne ambition og den andel kvindelige Gardere som hvert år uddannes, dette har historisk været en meget lille andel. Derudover vil vi arrangere minimum et event om året med en kvindelig oplægsholder

Jobs og økonomisk vækst (mål 8.6): For hvert indkaldelseshold, afholder Gardernetværk ”Mini Masterclass” – dette ruster Garderne til at bruge erfaringer fra Livgarden til at søge job og vælge uddannelse efter endt tjeneste.

  • Ambitionen er at fastholde dette bidrag, kontinuerligt øge kvaliteten blandt andet gennem et nyt evalueringssetup.

Klimaaftyk (mål 12.5): Arrangementer med fysisk fremmäde har mange fordele men også de ulemper, at: alle skal transportere sig, der er som regel madspild og deltager antallet begrænses.

  • Ambitionen er at fastholde fysiske arrangementer, men at erstatte nogle af dem med virtuelle ”knowledge deep dives”. Dette flugter også godt med de svar, vi fik i seneste medlemsundersøglse, hvor mange efterspørger mere vidensbaserede og dybdegående arrangementer. Konceptet og teknologien skal vi lige have helt på plads, men vi forventer at have første virtuelle arrangement i 2021.

Partnerskaber for handling (mål 17.17): med blandt andet Livgarden, Hjemmeværnet og Interforce bygger Gardernetværk bro som skaber værdi for alle parter, Vi arbejder på at etablere yderlige partnerskaber der har potentiale til maksimerede fælles resultater.

  • Ambitionen er at udbygge samarbejdet med vores partnere, blandt andet ved at tilbyde dem adgang til vores kommunikationsplatforme så de kan nå længere ud med deres budskaber.

Jeg bekræfter mit passive medlemskab af Gardernetværk. Som passivt medlem har jeg adgang til rabatportalen Logbuy, og jeg modtager Gardernetværks nyhedsmail. Mit medlemskab er gratis så længe jeg er passivt medlem og kan til enhver tid opsiges. Hvis jeg ønsker at deltage i Gardernetværks arrangementer skal jeg opgradere til enten standardmedlem som koster 375 kr. årligt, eller til guld medlem som koster 1.250 kr. årligt. Det gør jeg på Gardernetværks hjemmeside, hvor jeg betaler med MobilePay.

Jeg accepterer, at Gardernetværk må sende SMS og nyhedsmails til mig og at min profil vises for de øvrige medlemmer. Jeg bekræfter også, at jeg gerne vil modtage tilbud fra Gardernetværks samarbejdspartnere.