Log på Bliv medlem

Tildelte Guldmedlemskaber

Tildelt Guldmedlem er en særlig hædersbevisning der kan tildeles til både militære og civile personer der gennem handling og støtte har gjort en anerkendelsesværdig indsats for Gardernetværk. Tildeling kan tillige ske til personer som på anden vis igennem deres professionelle virke har stor betydning for Gardernetværk. Hædersbevisningen tildeles af Gardernetværks bestyrelse og det er ikke muligt at indstille til tildeling. 

Det er ikke et krav at personen der modtager Gardernetværks Tildelte Guldmedlemskab har gjort tjeneste ved hverken Den Kongelige Livgarde eller er medlem af Gardernetværk.

Tildelte Guldmedlem-skaber:

 

 • 2022: Forsvarschef general Flemming Lentfer
 • 2022: Daværende Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland, Oberstløjtnant, Kim Willum H. Guldbech
 • 2021: Daværende OKS-1 Søren Sean Teigen, Den Kongelige Livgarde
 • 2020: Nuværende Chef for Hjemmeværnet, Generalmajor Jens Garly
 • 2015: Nuværende Chef for Den Kongelige Livgarde, Oberst kammerherre Mads Rahbæk
 • 2013: Daværende Forsvarschef, General Peter Bartram
 • 2013: Daværende Chef for Den Kongelige Livgarde, Oberst kammerherre Klavs Lawes
 • 2012: Daværende Ambassadør for Slovakiet i Danmark, Radomír Bohá
 • 2010: Daværende Økonomi- & erhvervsminister Brian Mikkelsen
 • 2009: Daværende Chef for Forsvarsstaben, Generelløjtnant Bjørn Bisserup
 • 2008: Daværende Formand for Folketinget, Thor Pedersen
 • 2008: Daværende Hummel Direktør, Christian Stadil
 • 2008: Daværende Chef for Den Kongelige Livgarde, Oberst kammerherre Lasse Harkjær