Log på Bliv medlem

Privatlivspolitik

Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig om Gardernetværks behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:

Gardernetværk ApS
CVR-nr. 38831550
Kuben 7
2840 Holte
www.gardernetvaerk.dk

Hvilke personoplysninger indsamler Gardernetværk?

Gardernetværk indsamler og behandler visse almindelige personoplysninger om dig. Ved tilmelding er det: Fornavn, efternavn, adresse, postnummer og by, mobiltelefonnummer, e-mail, stilling, virksomhed, fødselsdag, garderårgang og medlemsstatus standard eller guldmedlem. Der bliver ikke behandlet personfølsomme oplysninger.

Efter dit personlige login, kan du selv udfylde yderligere oplysninger om dig selv. Du kontrollerer også selv om du ønsker at gøre dine personlige informationer synlige for de øvrige medlemmer.

Til hvilket formål behandler Gardernetværkdine personoplysninger?

Gardernetværk behandler dine personoplysninger i forbindelse med etablering og opretholdelse af dit medlemskab, som vurderes nødvendige for Gardernetværk’s administration samt hertil øvrige tilknyttede formål. Derudover behandler vi dine personoplysninger, når du deltager i diverse arrangementer og møder, der er arrangeret af os. Endelig anvender vi dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter (internt i Gardernetværk som vores nyhedsmail som sendes via (“MailChimp”)), så du får information om vores arrangementer og tilbud.

Hvor indsamler Gardernetværk dine personoplysninger fra?

Gardernetværk indsamler dine personoplysninger direkte fra dig selv som du har indtastet på Gardernetværk’s hjemmeside eller ved tilmelding på papirformular.

På hvilket retsgrundlag behandles dine personoplysninger?

Dine personoplysninger, der indsamles til brug for markedsføringsmæssige aktiviteter (eksternt), sker på grundlag af et samtykke fra dig, jf. markedsføringsloven § 10. De behandlede personoplysninger er nødvendige for at Gardernetværk kan opfylde sine forpligtelser overfor dig. Såfremt du ikke ønsker at give dem, kan Gardernetværk ikke yde de ønskede services.

Hvem videregiver Gardernetværk personoplysninger til?

Gardernetværk videregiver som udgangspunkt ikke dine persondata, men foreningens medlemmer har adgang til dine personoplysninger på den lukkede del af foreningens hjemmeside hvis du har givet tilladelse til dette.

Behandling af dine personoplysninger til Gardernetværks administration og øvrige formål vil til enhver tid være begrænset til bestyrelsen og eventuelt få udvalgte personer, som det kræves for at løse den konkrete arbejdsopgave.

Gardernetværk benytter sig af tredjepart, som opbevarer og behandler data på vegne af Gardernetværk. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande,

der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Hvor længe opbevarer Gardernetværk dine oplysninger?

Gardernetværk opbevarer almindelige personoplysninger om dig som passiv, standard eller guldmedlem, indtil vi modtager din skriftlige udmeldelse, hvorefter Gardernetværk øjeblikligt sletter dem. Dette sker senest 20 dage efter modtagelse af den skriftlige udmeldelse.

Sikkerhed

Gardernetværk har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Ret til indsigt og berigtigelse

Hos Gardernetværk har du altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Du kan se personoplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format på Gardernetværks hjemmeside under din profil.

Du har endvidere ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen. Bemærk at du selv kan berigtige dine oplysninger på den lukkede del af foreningens hjemmeside, hvor du har adgang med login. Disse rettigheder har du efter persondataforordningen og henvendelse i forbindelse hermed kan sendes til Gardernetværk via e-mail: info1@gardernetvaerk.dk

Ret til at gøre indsigelse

I tilfælde af, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring har du ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvorefter Gardernetværk ikke længere vil behandle dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter.

Samtykke i forbindelse med ekstern markedsføring

I tilfælde af, at Gardernetværk behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid meddele os, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter Gardernetværk ikke længere vil behandle dine personoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil Gardernetværk ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig.

Klage

Klage vedr. behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade

28, 5, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Anden generel vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk.s

Jeg bekræfter mit passive medlemskab af Gardernetværk. Som passivt medlem har jeg adgang til rabatportalen Logbuy, og jeg modtager Gardernetværks nyhedsmail. Mit medlemskab er gratis så længe jeg er passivt medlem og kan til enhver tid opsiges. Hvis jeg ønsker at deltage i Gardernetværks arrangementer skal jeg opgradere til enten standardmedlem som koster 375 kr. årligt, eller til guld medlem som koster 1.250 kr. årligt. Det gør jeg på Gardernetværks hjemmeside, hvor jeg betaler med MobilePay.

Jeg accepterer, at Gardernetværk må sende SMS og nyhedsmails til mig og at min profil vises for de øvrige medlemmer. Jeg bekræfter også, at jeg gerne vil modtage tilbud fra Gardernetværks samarbejdspartnere.