Log på Bliv medlem

Erhvervs- og Talentpris

Gardernetværks særlige hæder til gardere i erhvervslivet

Som landets største netværk for erhvervsaktive livgardere, har Gardernetværk været et aktivt samlingspunkt for medarbejde, leder og selvstændige erhvervsfolk siden 2005. Derfor har Gardernetværks bestyrelse i 2015 besluttet at uddele to årlige priser: ”Gardernetværks Erhvervspris” og “Gardernetværks Talentpris”.

Gardernetværks Erhvervspris:

Prisen gives som en ledelsespris til en topleder, der har skabt fremragende resultater i en privat eller offentlig virksomhed.

Gardernetværks Talentpris: 

Prisen gives til en tidligere Garder, der her skabt eller taget initiativ til en nyskabelse, forandring eller på anden måde gjort en forskel.

Prismodtagerne behøver ikke at være medlem af Gardernetværk, men naturligvis er det en forudsætning at personen har været eller er tjenstgørende ved Den Kongelige Livgarde.

Gardernetværk har nedsat en komite som er sammensat af repræsentanter fra forsvaret og erhvervslivet. Formand for komiteen er chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek. De øvrige medlemmer er, adm. direktør og Præsident for Gardernetværk Michael Klitvad, adm. direktør Torben Schwabe, Managing Partner Troels Gjerrild og partnerchef Morten Klitvad.

Priserne uddeles en gang årligt, ved et særligt arrangement i september. Prismodtagerne vælges af komiteen blandt indsendte kandidater, som indstilles af Gardernetværks medlemmer i perioden fra 1. marts til 1. maj.

Med indstiftelsen af disse priser, ønsker Gardernetværk at sætte fokus på den militære uddannelse som er med til at skabe dygtige ledere i vores samfund. Derfor støtter Gardernetværk også tjenstgørende gardere i overgangen fra vagttjenesten ved de kongelige slotte, til den civile tilværelse efter værnepligten.

Modtager af Gardernetværks Erhvervspris:

 • 2022: CEO og ejerleder, Michael Ring (Stelton)
 • 2021: CEO, Gregers Wedell-Wedellsborg (Matas)
 • 2019: Serieiværksætter & CEO, Martin Thorborg (Dinero)
 • 2018: President & CEO, Niels Smedegaard (DFDS)
 • 2017: President & CEO, Christian Clausen (Nordea)
 • 2016: President & CEO, Morten Falkenberg (Nobia AB)
 • 2015: President & CEO, Peder Holk Nielsen (Novozymes)

 

Modtager af Gardernetværks Talentpris:

 • 2022: Stifter, Victor Heide (Contractbook)
 • 2019: Co-founder & CEO, Kasper Ulrich (Shaping New Tomorrow)
 • 2018: Co-founder, Klaus B. Pedersen (Too Good To Go)
 • 2017: Managing Director, Julie Rømsing (ISS Evantec GmbH)
 • 2016: Iværksætter, Pierre Skovgaard (YOGO)

Du kan nominerer en kandidat til hæderen “Gardernetværks Erhvervspris” eller “Gardernetværks Talentpris” ved at sende kandidatens navn med en kort begrundelse, til info1@gardernetvaerk.dk.