Log på Bliv medlem

Danmarks Veteraner

Danmarks Veteraner og Gardernetværk

Fra efteråret 2020 har Gardernetværk og Danmarks Veteraner indgået et strategisk partnerskab. Partnerskabet er blevet til ud fra Gardernetværks ønske om bl.a. at støtte udvikling og kendskabet til Danmarks Veteraner.

Danmarks Veteranerer foreningen, der samler danske kvinder og mænd, som opfylder regeringens kriterier for betegnelsen ”veteran” og som har modtaget enten en officiel medalje eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation. Se mere om foreningen her: https://danmarksveteraner.dk

Vores fælles indsatsområde

Vi vil hjælpe veteraner med misbrugsproblemer. Hjælpen udøves af Danmarks Veteraner med økonomisk støtte fra Gardernetværk. De økonomiske midler stammer fra kontingentindbetalinger eller igennem virksomhedsdonationer skabt af Gardernetværk. Støtte gives til Danmarks Veteraner og midlerne administreres herefter af foreningen uden involvering af Gardernetværk. Den økonomiske støtte kan variere og afhænger af Gardernetværks overskud eller omprioritering af midler. Støtten skal ses som en velgørende indsats, der ikke må forringe medlemmernes udbytte af Gardernetværk.

Du kan blive medlem af Danmarks Veteraner som veteran, eller som støttemedlem. Gardernetværk opfordreralle medlemmer til at forholde sig til disse to medlemsmuligheder. Indmeldelse via linket nedenfor.

Indsatsen og partnerskabet skal bl.a. ses som en del af Gardernetværks arbejde med FN´s Verdensmål 3.5: Forebyggelse og behandling af rusmiddelmisbrug.