Log på Bliv medlem

Et netværk for alle generationer af gardere

Ideen med Gardernetværk er at bringe tidligere eller nuværende gardere, sergenter eller officerer i den erhvervsdygtige alder sammen på kryds og tværs til gavn for deres professionelle virke.

Se medlemsfordele

Et spændende netværk med mange fordele

Få adgang til eksklusive arrangementer, rabatportal, GarderConnect, hvor du kan holde kontakten ved

næste dias

Et spændende netværk med mange fordele

Få adgang til eksklusive arrangementer, rabatportal, GarderConnect, hvor du kan holde kontakten ved lige med din egen årgang, netværksdatabase og meget meget mere.

Se fordelene her

Netværksmøder og social sammenkomst

Gardernetværks ambition er at planlægge og gennemføre arrangementer, der kan inspirere og udvikle me

næste dias

Netværksmøder og social sammenkomst

Gardernetværks ambition er at planlægge og gennemføre arrangementer, der kan inspirere og udvikle medlemmerne i deres professionelle virke.

Bliv medlem

Et netværk for alle generationer af gardere

Ideen med Gardernetværk er at bringe tidligere eller nuværende gardere, sergenter eller officerer i

næste dias

Om Os

Historien bag Gardernetværk

Kort efter årtusindeskiftet havde den tidligere og mangeårige formand for Garderforeningen i København, Steen Grubert, og det tidligere bestyrelsesmedlem fra samme forening, Michael Klitvad en længere dialog om De Danske Garderforeningers aktiviteter og medlemstilgang.

Michael Klitvads ønske var at sætte mere fokus på at udnytte de potentielle erhvervsrelaterede muligheder i netværket. Resultatet blev, at Michael Klitvad sammen med et andet medlem af Garderforeningen i København, Morten Mikkelsen, tog initiativet til at grundlægge Gardernetværk. Det skete den 25. maj 2005.

Ideen med Gardernetværk var og er således: At bringe tidligere eller nuværende gardere, sergenter eller officerer i den erhvervsdygtige alder sammen på kryds og tværs til gavn for deres professionelle virke. Første skridt var at oprette en online adressebog på www.gardernetværk.dk. Næste skridt var systematisk at udvikle og gennemføre aktiviteter til gavn for medlemmerne.

Fra 0 til 2.000 medlemmer på rekordtid

Oprindeligt var Gardernetværk et lokalt tiltag under Garderforeningen i København. Men daværende Præsident for De danske Garderforeninger Gustav Grüner mente, at Gardernetværk skulle adskilles fra Garderforeningen i København og fortsætte som en selvstændig enhed, fordi Gardernetværks tiltag henvendte sig til de yngre medlemmer. Fra sommeren 2006 videreførte Michael Klitvad og Morten Mikkelsen derfor Gardernetværk som en selvstændig organisation uden for De danske Garderforeninger.

Interessen viste sig hurtigt at være meget større end forventet. På toårsdagen for stiftelsen havde Gardernetværk mere end 2.000 medlemmer bestående af tjenestegørende eller erhvervsaktive livgardere fra alle hjørner af Danmark og udlandet. Dette tal blev nået helt uden markedsføring af nogen art.

Tæt samarbejde med Livgarden

Fra den første tanke blev født, har det været tanken at have et så tæt samarbejde med Livgarden som muligt. Derfor betød det også rigtig meget, da Livgarden klart bakkede op om netværket. Nedenstående er uddrag fra den første tilkendegivelse fra Livgarden.

“For vore vagtgående gardere og vore internationale gardere er det vigtigt at mærke, at der er nogen der står bag dem. Det er naturligvis i første omgang Livgarden, men også andre hjælper os. En af de organisationer, der betyder meget for Livgardens dagligdag, er Gardernetværk. Gardernetværk er en Internetbaseret organisation, hvor nuværende og tidligere gardere kan mødes på nettet, skabe netværk, deltage i Gardernetværks arrangementer etc. Men også for Livgarden er Gardernetværk vigtigt, bl.a. fordi vi kan vise, at der er et netværk, hvor vores fælles baggrund er, at vi er gardere, hvilket er en vigtig base for alle. Den Kongelige Livgarde kan derfor varmt anbefale Gardernetværk til kommende brugere og annoncører”.

Lasse Harkjær, tidligere Chef for Den Kongelige Livgarde.

App for at styrke kommunikationen

I 2011 blev dialogen med medlemmerne yderligere udbygget. Det skete, da Gardernetværk kunne præsenterer en ny App til Iphone og Android. App’en blev positivt modtaget, da det var tydeligt, at medlemmerne ønskede at have mulighed for en mere enkel og hurtig kommunikation med Gardernetværk og med hinanden. Af hensyn til administration og økonomi valgte bestyrelsen i 2018 at sløjfe appen til fordel for at udvikle hjemmesiden www.gardernetværk.dk så denne er mobilvenlig og tidssvarende.

I GANG MED AKTIVITETERNE

Som beskrevet var det fra start ambitionen at planlægge og gennemføre arrangementer, der kan inspirere og udvikle medlemmerne i deres professionelle virke. Det første møde vest for Storebælt var i koncertbyen, Horsens. Siden hen er mange andre byer også kommet på landkortet.

I dag har flere hundrede medlemmer deltaget i aktiviteter med interesse for både deres erhverv og for Den Kongelige Livgardes virke. Dertil kommer sportslige og kulturelle arrangementer samt nye ”virtuelle” tiltag. Det vil være for omfattende at nævne alle arrangementer, men et lille udpluk af vores oplægsholdere kommer fra: A.P. Møller Maersk, Jægerkorpset, Telia, ECCO, Brøndby IF, LEGO, Hummel, Deloitte, Slovakiets Ambassade, PET, SOK, Forsvarskommandoen, Eskadrille 722, Ferrari, TV2, Formanden for Folketinget, Erhvervsministeren, Københavns Politi, Politiskolen med mange flere.

Anerkendelse fra forsvarschefen

Som det gælder for Livgardens støtte, betyder det selvfølgelig også meget, at Gardernetværk anerkendes som en værdifuld medspiller af forsvaret i bredere forstand. Derfor var vi både glade for og stolte af den anerkendelse Michael Klitvad modtog for sit arbejde med netværket.

Forsvarschefen general Peter Bartram har tirsdag den 24. juni 2014 uddelt Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld Indsats til Michael Klitvad. Dette sker for Michael Klitvads arbejde med Gardernetværk.

Gardernetværk og fremtiden

Gardernetværks ambitioner er ikke blevet mindre med årene. Tværtimod. Vi har opstillet to klare målsætninger, der samtidig er kompas for den fortsatte udvikling af netværket.

Hensigten med Gardernetværk er at:

 • Gardernetværk også i fremtiden er den attraktive organisation for både tjenestegørende, nyligt hjemsendte og erhvervsaktive livgardere
 • Gardernetværk altid vil være en afgørende støtte for Den Kongelige Livgarde

Det vil vi sikre ved at:

 • Lytte til samfundets og medlemmerne interesser
 • Fokusere på kvalitet
 • Basere netværkets ledelse på frivillige ildsjæle med handlekraft

Type af medlemskab

GULD
1.250 DKK pr. år
Adgang til Gardernetværks hjemmeside med personligt log-in
Modtag nyhedsmail (GarderNews) hver måned
Adgang til kommunikationsplatformen GarderConnect hvor du i community format kan skrive til hele netværket og holde kontakt til din egen årgang
Adgang til netværksdatabase hvor søgning på medlemmer ud fra indkaldelseshold, år, jobfunktion eller jobsektor mv. er mulig
Adgang til Gardernetværks rabatportal med 3000 rabatportaler via LogBuy (App og Computerløsning)
Adgang til standard arrangementer (virksomhedsbesøg samt faglige og sociale arrangementer) efter først-til-mølle princippet (minimum 4 årligt)
Guldfordel: ”Fast-Track" tilmelding ved arrangementerne. Tilmelding til arrangementerne er åben 14 dage før Standard medlemmer
Guldfordel: Adgang til Guldarrangementet ”Executive Meeting” i København (November arrangement)
Guldfordel: Adgang til Guldarrangementet ”Members Day” i Århus (April arrangementet)
Guldfordel: Mulighed for at få publiceret en personlig erhvervsnyhed via netværkets LinkedIn profil med knap 3.000 følgere
STANDARD
375 DKK pr. år
Modtag nyhedsmail (GarderNews) hver måned
Adgang til Gardernetværks hjemmeside med personligt log-in
Adgang til kommunikationsplatformen GarderConnect hvor du i community format kan skrive til hele netværket og holde kontakt til din egen årgang
Adgang til netværksdatabase hvor søgning på medlemmer ud fra indkaldelseshold, år, jobfunktion eller jobsektor mv. er mulig
Adgang til Gardernetværks rabatportal med 3000 rabatportaler via LogBuy (App og Computerløsning)
Adgang til standard arrangementer (virksomhedsbesøg samt faglige og sociale arrangementer) efter først-til-mølle princippet (minimum 4 årligt)
PASSIVT MEDLEM
0 DKK pr. år
Modtag nyhedsmail (GarderNews) hver måned
Adgang til Gardernetværks hjemmeside med personligt log-in
Adgang til kommunikationsplatformen GarderConnect hvor du i community format kan skrive til hele netværket og holde kontakt til din egen årgang
*For at kunne blive Passivt medlem af Gardernetværk er det en forudsætning, at du i minimum 12 måneder har været enten Guld eller Standard medlem

Arrangementer

Afholdte events:

Erhvervs- og Talentpris

Gardernetværks særlige hæder til gardere i erhvervslivet

Som landets største netværk for erhvervsaktive livgardere, har Gardernetværk været et aktivt samlingspunkt for medarbejde, leder og selvstændige erhvervsfolk siden 2005. Derfor har Gardernetværks bestyrelse i 2015 besluttet at uddele to årlige priser: ”Gardernetværks Erhvervspris” og “Gardernetværks Talentpris”.

Gardernetværks Erhvervspris:

Prisen gives som en ledelsespris til en topleder, der har skabt fremragende resultater i en privat eller offentlig virksomhed.

Gardernetværks Talentpris: 

Prisen gives til en tidligere Garder, der her skabt eller taget initiativ til en nyskabelse, forandring eller på anden måde gjort en forskel.

Prismodtagerne behøver ikke at være medlem af Gardernetværk, men naturligvis er det en forudsætning at personen har været eller er tjenstgørende ved Den Kongelige Livgarde.

Gardernetværk har nedsat en komite som er sammensat af repræsentanter fra forsvaret og erhvervslivet. Formand for komiteen er chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek. De øvrige medlemmer er, adm. direktør og Præsident for Gardernetværk Michael Klitvad, adm. direktør Torben Schwabe, Managing Partner Troels Gjerrild og partnerchef Morten Klitvad.

Priserne uddeles en gang årligt, ved et særligt arrangement i september. Prismodtagerne vælges af komiteen blandt indsendte kandidater, som indstilles af Gardernetværks medlemmer i perioden fra 1. marts til 1. maj.

Med indstiftelsen af disse priser, ønsker Gardernetværk at sætte fokus på den militære uddannelse som er med til at skabe dygtige ledere i vores samfund. Derfor støtter Gardernetværk også tjenstgørende gardere i overgangen fra vagttjenesten ved de kongelige slotte, til den civile tilværelse efter værnepligten.

Modtager af Gardernetværks Erhvervspris:

 • 2023: Michael Ahlefeldt (Egeskov slot)
 • 2022: CEO og ejerleder, Michael Ring (Stelton)
 • 2021: CEO, Gregers Wedell-Wedellsborg (Matas)
 • 2019: Serieiværksætter & CEO, Martin Thorborg (Dinero)
 • 2018: President & CEO, Niels Smedegaard (DFDS)
 • 2017: President & CEO, Christian Clausen (Nordea)
 • 2016: President & CEO, Morten Falkenberg (Nobia AB)
 • 2015: President & CEO, Peder Holk Nielsen (Novozymes)

 

Modtager af Gardernetværks Talentpris:

 • 2023: CEO, Mads Plet-Hansen (Crowdbook)
 • 2022: Stifter, Victor Heide (Contractbook)
 • 2019: Co-founder & CEO, Kasper Ulrich (Shaping New Tomorrow)
 • 2018: Co-founder, Klaus B. Pedersen (Too Good To Go)
 • 2017: Managing Director, Julie Rømsing (ISS Evantec GmbH)
 • 2016: Iværksætter, Pierre Skovgaard (YOGO)

Du kan nominerer en kandidat til hæderen “Gardernetværks Erhvervspris” eller “Gardernetværks Talentpris” ved at sende kandidatens navn med en kort begrundelse, til info1@gardernetvaerk.dk.

Jeg bekræfter mit passive medlemskab af Gardernetværk. Som passivt medlem har jeg adgang til rabatportalen Logbuy, og jeg modtager Gardernetværks nyhedsmail. Mit medlemskab er gratis så længe jeg er passivt medlem og kan til enhver tid opsiges. Hvis jeg ønsker at deltage i Gardernetværks arrangementer skal jeg opgradere til enten standardmedlem som koster 375 kr. årligt, eller til guld medlem som koster 1.250 kr. årligt. Det gør jeg på Gardernetværks hjemmeside, hvor jeg betaler med MobilePay.

Jeg accepterer, at Gardernetværk må sende SMS og nyhedsmails til mig og at min profil vises for de øvrige medlemmer. Jeg bekræfter også, at jeg gerne vil modtage tilbud fra Gardernetværks samarbejdspartnere.


Notice: Object of class WP_Post could not be converted to int in /www/gardernetvaerkdk_122/public/wp-includes/general-template.php on line 1238